Vedtekter for Melhus songlag

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR MELHUS SONGLAG

Vedtatt på årsmøte 26.02.2019.

 

§ 1  ORGANISASJON OG FORMÅL

1.1 Melhus Songlag, stiftet 10.09.1934, er et upolitisk blandet kor. Det har til formål å vekke interessen for korsang, arbeide for å øke kvaliteten på korsangen og gi kormedlemmene og publikum gode musikalske opplevelser gjennom konserter.

1.2 Koret skal være tilsluttet Norges Korforbund.

 

§ 2  MEDLEMSKAP

2.1 For å opptas som medlem i koret må en være fylt 15 år og være ferdig med stemmeskiftet.

2.2 Dersom dirigenten ønsker det, må den som søker medlemskap, avlegge en stemmeprøve.

2.3 Medlemmer som ikke kan møte på øvelsene, må gi beskjed.

 

§ 3 STYRET mandat og oppgaver

3.1 Styret velges av årsmøtet og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Melhus Songlag ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle velges for 2 år, men ikke slik at hele styret skiftes ut samtidig. Leder velges av årsmøtet. Resten av styret konstituerer seg selv.

3.2 Styret setter opp budsjett og fører regnskap. Regnskapet avsluttes ved årsskiftet og legges fram til godkjenning på årsmøtet.

3.3 Styret skriver årsmelding som leses opp og godkjennes på årsmøtet.

3.4 Styret sørger for at det føres oversikt over oppmøte på øvelser og konserter.

3.5 Kontingentendring trer i kraft fra påfølgende høstsemester. Studenter halv pris, nye medlemmer halv pris 1.semester. Fakturering før 1.mars og 1.oktober.

3.6 Styret ansetter og eventuelt avsetter korets dirigent og fastsetter dirigentens lønn. Dirigenten innkalles til styremøtene når leder/styret finner det nødvendig. Dirigenten har ikke stemmerett.

3.7 Styret gjennomfører minimum ett allmøte pr. semester.

 

§ 4  ÅRSMØTET

4.1 Styret innkaller korets medlemmer til årsmøte en gang i året. Årsmøtet skal være avholdt i løpet av februar måned. Innkalling til årsmøtet skal være skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saker til årsmøtet må meldes skriftlig til styret minst 2 uker før årsmøtet avholdes.

 

4.2 Årsmøtet skal:

-godkjenne Årsmelding

-godkjenne Regnskap

-vedta Budsjett

-fastsette kontingent

-behandle ev. innkomne saker.

-velge repr. til styret

-velge i tillegg til styre følgende utvalg og komiteer:

Musikkutvalg som skal være et rådgivende organ for korets repertoar og hele det kunstneriske uttrykket (repertoar, regi, antrekk, inn- og utmarsj, oppstilling osv.). Musikkutvalget skal bestå av 1 representant fra hver stemmegruppe samt dirigenten. Styret skal utnevne sin representant til utvalget. Dirigenten har det musikalske og kunstneriske hovedansvaret.

Arrangements- og PR- komité som skal bestå av min. 9 medlemmer. Arr. og PR komiteen har  ansvar for å planlegge og gjennomføre alle praktiske gjøremål i forbindelse med konserter og andre arrangementer (innkjøp, innleie og rigg av lyd- og lysutstyr, notestativ, plakat/løpeseddel, leie av lokaler, nøkler, korbenker, scene, møblering av lokale, opprydding osv.)

Turkomité som skal bestå av 3 medlemmer. Turkomiteen har ansvar for å komme med forslag, planlegge og gjennomføre turer, både innenlands og utenlands.

Valgkomite på 3 medlemmer med 1 varamedlem.

Noteforvalter med 1 varamedlem.

Lydfilansvarlig.

Lotteriansvarlig

Ansvarlig for korets internettsider.

 Stemmekontakter med varamedlem for hver stemmegruppe.

En faneansvarlig med varamedlem.

2 revisorer (1 fagrevisor)til å revidere korets regnskap. Revisorene velges ikke blant korets medlemmer.

 

4.3Alle tillitsvalgte velges for 2 år og slik at ikke alle skiftes ut samtidig. Utvalg og komiteer velger selv sine ledere.

Alle valg kan foretas ved akklamasjon med mindre det framsettes krav om skriftlig avstemming.

 

§ 5
Dersom medlemmer som innehar verv slutter i perioden, har styret myndighet til å oppnevne nye representanter inntil neste ordinære valg.

 

§ 6
Når det blir forlangt av ett eller flere medlemmer, kan endringer i, eller tillegg til disse, vedtektene vedtas i beslutningsdyktig ordinært eller ekstraordinært årsmøte med absolutt flertall.

Beslutningsdyktig flertall: 2/3 av korets medlemmer er til stede

Absolutt flertall: 2/3 av avgitte stemmer

I denne sammenheng er medlemmer de som har betalt kontingent siste halvår. Hvis årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, må det innkalles til nytt årsmøte. Dette er beslutningsdyktig uansett oppmøte.

 

§ 7
Disse vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 26.02.2019 og avløser vedtektene av 12.02 2008.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s