Vedtekter for Melhus songlag

 

Vedtatt på årsmøte 12.02.2008

§ 1

Melhus Songlag, stiftet 10.09.1934, er et upolitisk blandet kor. Det har til formåå vekke interessen for korsang, arbeide for å øke kvaliteten på korsangen og gi kormedlemmene og publikum gode musikalske opplevelser gjennom konserter.

§ 2

For å opptas som medlem i koret må en være fylt 15 år og være ferdig med stemmeskiftet. Medlemmer som ikke kan møte på øvelsene, må vi beskjed til stemmekontakt.

§ 3

Melhus Songlag ledes av et styre på 5 medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Alle velges for 2år, men ikke slik at hele styret skiftes ut samtidig.

§ 4

Styret ansetter og evt avsetter korets dirigent og fastsetter dirigentens lønn. Dirigenten innkalles til styremøtene når leder/styret finner det nødvendig. Dirigenten har ikke stemmerett.

§ 5

Styret innkaller korets medlemmer til årsmøte en gang i året. Årsmøtet skal være avholdt i løpet av februar måned. Innkalling til årsmøtet skal være skriftlig med minst fire ukers varsel. Saker til årsmøtet må meldes skriftlig til styret minst 2 uker før møtet avholdes.

§ 6

Årsmøtet velger i tillegg til styre:

Musikkutvalg med ansvar for korets repertoar på 4 medlemmer: dirigenten, en fra styret og 2 fra koret forøvrig. Sistnevnte velges på årsmøtet.

Noteforvalter med varamedlem

To revisorer til å revidere korets regnskap. Revisorene velges ikke blant korets medlemmer

Stemmekontakter med vararepresentant for hver stemmegruppe

Fest/tilstelningskomite på 5 medlemmer

PR-komite på 4 medlemmer

Valgkomite på 3 medlemmer

En faneansvarlig med vararepresentant

Alle tillitsvalgte velges for 2 år og slik at ikke alle skiftes ut samtidig. Utvalg og komiteer velger selv sine ledere.

Alle valg kan foretas ved akklamasjon med mindre det framsettes krav om skriftlig avstemming.

§ 7

Dersom medlemmer som innehar verv slutter i perioden, har styret myndighet til å oppnevne nye representanter inntil neste ordinære velg.

§ 8

Kasserer setter opp budsjett og fører regnskap. Regnskapet avsluttes ved årsskifte og legges fram til godkjenning på årsmøtet.

§ 9

Sekretær skriver årsmelding som leses opp og godkjennes på årsmøtet.

§ 10

Styret sørger for at det føres oversikt over fravær på øvelser og konserter.

§ 11

Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet.

§ 12

Når det blir forlangt av ett eller flere medlemmer, kan endringer i eller tillegg til disse vedtektene vedtas i beslutningsdyktig ordinært eller ekstraordinært årsmøte med absolutt flertall.

Beslutningsdyktig flertall: 2/3 av korets medlemmer er til stede

Absolutt flertall: 2/3 av avgitte stemmer

I denne sammenheng er medlemmer de som har betalt kontingent siste halvår. Hvis årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, må det innkalles til nytt årsmøte. Dette er beslutningsdyktig uansett oppmøte.

§ 13

Disse vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 12.02 2008 og avløser vedtektene av 15.02 2000.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s